Brandskyddssamordnare - SBA

Utbildningen syftar till att lära sig hur man kan arbeta med systematiskt brandskydd för att förebygga brand och minska konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa.
Genom att arbete systematiskt med brandskyddet säkerställer man att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll

Utbildningen ger kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.
Efter utbildningen ska deltagarna ha goda kunskaper om hur brandskyddsarbetet på en arbetsplats bör bedrivas.

  • Lagar, regler och ansvarsfördelning
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Förebyggande brand - och egendomsskydd
  • Brandteori och brandorsaker
  • Släckmedel och släckverkan
  • Systematiskt brandskyddsarbete
Utbildningen genomförs mellan 8:00-16:00 på Arkivcentrum, Nastagatan 11 Örebro
Förmiddagsfika och lunch ingår.

Deltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg.Målgrupp

Utbildningen Brandskyddssamordnare SBA vänder sig till personer inom en organisation som är utsedda till brandskyddssamordnare och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp företags brandskyddsarbete.

Kursmål

Målet är att efter genomförd utbildning kunna dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete.

Pris: 3 700 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Örebro

Arkivcentrum
2024-10-01
15 platser kvar
3 700 kr exkl. moms