Våra kurser

Pris: 2 700 kr exkl. moms

Du som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten® på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd, behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa Heta Arbeten®  har nytta av denna utbildning.

Pris: 2 700 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-21 08:00
Örebro
2 700 kr exkl. moms

Pris: 1 150 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Denna utbildning ger dig tillräcklig kunskap för detta.

Beträffande tillståndsansökan för egen sotning och vilka regler som gäller för detta, läs mer på er kommuns hemsida.

Pris: 1 150 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-30 08:30
Örebro
1 150 kr exkl. moms

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätta en säker miljö.

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-25 08:00
Örebro
2 600 kr exkl. moms

Pris: 3 700 kr exkl. moms

Utbildningen syftar till att lära sig hur man kan arbeta med systematiskt brandskydd för att förebygga brand och minska konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa.
Genom att arbete systematiskt med brandskyddet säkerställer man att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt.

Pris: 3 700 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-01 08:00
Örebro
3 700 kr exkl. moms

Pris: 3 600 kr exkl. moms

Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från - och tillkopplingar och liknande.

Pris: 3 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-09 08:00
Örebro
3 600 kr exkl. moms