Anläggningsskötare Brandlarm

Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från - och tillkopplingar och liknande.

Kursinnehåll

Kursen ger anläggningsskötaren kunskap om sitt ansvar, agerande och vilka åtgärder som ska vidtas vid skada , fel, frånkoppling, brandtillbud m.m.
En verksamhet ska ha minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen.

Kursinnehåll:

* Regler och förskrifter
* Avtal
* Larmets uppbyggnad
* Detektering
* Larmöverföring
* Kontrollistor och rutiner

Deltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg. Utbildningen genomförs mellan kl. 08:00-16:00 och det ingår fm fika samt lunch.
I dagsläget genomförs kursen på Arkivcentrum, Nastagatan 11, 702 27 Örebro. (bredvid paddelcenter)

För upplysningar om kursen är ni välkomna att kontakta: Ulf Andersson, ulf.andersson@lbforebrolan.se, 010-176 20 78 eller 070-359 51 13

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Kursmål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning fått förståelse för syftet med brandlarmanläggningen. Hen ska även fått kännedom om vikten av skötsel och underhåll samt de krav, föreskrifter och regler som gäller för dessa.

Pris: 3 600 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Örebro

Arkivcentrum
2024-10-09
15 platser kvar
3 600 kr exkl. moms
Arkivcentrum
2024-11-13
15 platser kvar
3 600 kr exkl. moms