Våra kurser

Pris: 1 150 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Denna utbildning ger dig tillräcklig kunskap för detta.

Beträffande tillståndsansökan för egen sotning och vilka regler som gäller för detta, läs mer på er kommuns hemsida.

Pris: 1 150 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-06-16 08:30
Örebro
1 150 kr exkl. moms

Pris: 2 650 kr exkl. moms

Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd, behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.


Pris: 2 650 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-06-21 08:00
Örebro
2 650 kr exkl. moms

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-19 08:30
Örebro
3 500 kr exkl. moms

Pris: 3 400 kr exkl. moms

Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från - och tillkopplingar och liknande.

Pris: 3 400 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-04 08:00
Örebro
3 400 kr exkl. moms