Våra kurser

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-02 08:15
Örebro
3 500 kr exkl. moms

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd, behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.


Pris: 2 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-09 08:00
Örebro
2 600 kr exkl. moms

Pris: 3 800 kr exkl. moms

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör at brandsäkerheten inte är den bästa.
Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenser om branden uppstår.

Pris: 3 800 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-10 08:30
Örebro
3 800 kr exkl. moms

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Personal som arbetar på eller kring vägen bör genomgå utbildningen "Hjälp på väg". Kursen är på en dag och efter genomförd utbildning för kursdeltagarna certifikat och diplom som ett bevis på genomförd utbildning.

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-16 08:15
Örebro
2 600 kr exkl. moms

Pris: 3 600 kr exkl. moms

Automatiska vattensprinkelanläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerhetsställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredställande sätt.

Grundläggande för att anläggningen ska fungera väl är att det finns anläggningsskötare som utför kontroller mer men även regelbundet underhåll och revisionsbesiktningar har stor betydelse.

Pris: 3 600 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-17 08:00
Örebro Universitet
3 600 kr exkl. moms
/ 2