Brandskyddskontrollant - SBA

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätta en säker miljö.

Kursinnehåll

Utbildningen är en halvdagsutbildning som behandlar hur man kan arbeta systematiskt med att identifiera brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet.

Utbildningen syftar till att kunna identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet. Syftet är också att få en förståelse för hur man kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.

Innehåll:
* Systematiskt brandskyddsarbete
* Brandrisker
* Säker utrymning
* Förhindra brandspridning
* Släckanordningar
* Kontroll och uppföljning av brandskyddet

Utbildningen genomförs mellan 8:00-12:00 på Arkivcentrum, Nastagatan 11 Örebro
Förmiddagsfika ingår.
Deltagaren erhåller kurslitteratur och kursintyg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska kontrollera och underhålla brandskyddet i er verksamhet.

Kursmål

Deltagare ska efter genomförd utbildning själv kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brand skyddad verksamhet samt verka som internt brandskyddsombud

Pris: 2 600 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Örebro

Arkivcentrum
2024-09-25
15 platser kvar
2 600 kr exkl. moms